SKG Agaporniden: Catalogus jongvogelshow 23-06-2018 te Urk

Catalogus jongvogelshow 23-06-2018 te Urk

SKG Agaporniden: Agaporniden Jongvogelshow

Wat vorig jaar als een lumineus idee ontstond in een app-groep van Agaporniden liefhebbers, werd direct een groot succes!
Een Agaporniden Jongvogelshow op Urk. Meer dan 300 jonge Agaporniden werden ingestuurd door 48 liefhebbers.

Een en ander krijgt dit jaar een vervolg.

23 juni is er weer een Agaporniden Jongvogelshow op Urk!
De datum is vorig zorgvuldig gecheckt bij oa de Regio's van de PSC die altijd op de 4e zaterdag in juni hun eigen babyshow houden.

Qua opzet zal het het zelfde zijn als vorig jaar (wel andere ruimere locatie op Urk). Of wel het zal een "open keuring" zijn. Maar dan op 2 plekken in 1 zaal. Hoe het precies gaat worden ingedeeld hangt van de deelname af.

Voor de Algemeen winnaars worden er mooie prijzen beschikbaar gesteld!

 

Inschrijfformulier

Reglement

SKG: Notulen SKG bijeenkomst 17 mei 2013

Notulen

Organigram PSC

SKG’s binnen de PSC.

Tijdens de jaarvergadering van de PSC op 16 april j.l. heb ik toegezegd een stuk te schrijven over de SKG’s. De aanleiding was de ontvangst van enkele voorstellen mbt statussen, kleurcertificaten etc. De vergadering vond dat de voorstellen niet geldig waren omdat ze niet breed gedragen werden door skg-leden maar waren opgesteld alleen door de leden van de skg-raad. De voorstellen zullen worden doorgevoerd voor zover ze niet in tegenspraak zijn met de reglementen. Voor de andere is nog een reglementswijziging nodig.
Op de AV van 2010 is besloten om Specialistische Kwekersgroepen (SKG’s) op te richten. Een werkgroep had hiertoe een advies uitgebracht. Op de AV van 26 maart 2011 zijn de reglementen goedgekeurd. Afgesproken is toen dat er nog kleine wijzigingen zouden worden aangebracht. Dat laatste is er niet van gekomen omdat de toenmalige secretaris stopte en er slechts een tweemans-bestuur overbleef. Jammer dat het zo gelopen is. Helaas draaien de SKG’s nog niet zoals de bedoeling was omdat nog niet voor iedereen duidelijk is wat de bedoeling is en ook omdat het SKG-reglement onduidelijkheden bevat en op sommige punten knelt. Verder heeft het een tijd geduurd voor de SKG-ledenlijsten beschikbaar waren. Deze zijn inmiddels verbeterd, alhoewel ze nog niet geheel compleet zijn met emailadressen en telefoonnummers maar ze zijn zeker bruikbaar om het grootste deel van de achterban van de verschillende SKG’s te bereiken.
Het bestuur vindt het goed functioneren van de SKG’s van groot belang. Het is noodzakelijk om dat goed voor elkaar te krijgen omdat de hele structuur van de PSC daarop is aangepast. Er is in de reglementen ruimte gemaakt om voor de verschillende vogelgroepen andere regels te maken met betrekking tot statussen en klassementen, kleurkampioenen etc.

Register to read more...

Website SKG Standaard grasparkieten?

SKG  leden,

Ik heb een leuke website gemaakt geef jullie mening hier over dit heb ik zo maar voor de lol gemaakt. Als jullie dit leuk vinden dan ga ik hem op het net zetten, zo niet dan doe ik er niks mee.
Laat me dit even weten.Je kan de site bekijken onder www.skg-grasparkiet.nl

Met vriendelijke groeten,

Theo van Deursen

SKG Agaporniden: uitslag fotowedstrijd

 

ROSEICOLLIS Foto nummer Kweker
1 7 Slingerland A.
2 19 Slingerland A.
3 25 Bijl van der M.
4 8 Slingerland A.
5 36 Slingerland A.

 

FISCHERI Foto nummer Kweker
1 2 Bröking D.
2 31 Hoorn J.
3 24 Leest van der J.
4 26 Deelstra Arjen, jeugd
5 29 Hoorn Johan

PERSONATUS Foto nummer Kweker
1 3 Schraal J.
2 33 Jellema, Erna
3 5 Eefting J.
4 34 Cruchten van, Tamara
5 15 Wilde de V.

 

OVERIG Aga Foto nummer Kweker
1 23 Leest van der J.
2 12 Berghe van den K.
3 4 Eefting J.
4 40 Bennie Ramaker
5 1 Smeenge D.
5 41 Bennie Ramaker

 

 

 

SKG Standaard grasparkieten.

Tijdens de landelijke vergadering van de P.S.C. is besloten om Speciaal Kwekers  Groepen op te starten zoals u dat in Psittaci al heeft kunnen lezen. Vier grasparkieten kwekers hebben zich aangemeld en hebben tijdens de landelijke show in Soest een eerste gesprek gehad. Na de show heeft zich nog een kweker aangemeld, zodat we nu met vijf man zijn. Kwekers allen met een jarenlange ervaring. We gaan ons bezighouden met de standaard grasparkieten. Mocht er in de toekomst behoefte bestaan aan een SKG kleine grasparkieten dan zullen we ze met raad en daad bijstaan.
 De SKG gaat het bestuur van de P.S.C. en de TC van de N.B.v.V  adviseren betreffende de standaard grasparkiet, te denken aan zaken als de MVK lijst, vraagprogramma, standaardeisen , artikelen voor Psittaci  enz,enz. Een belangrijk leidraad is de W.B.O. oa voor de kleurbenamingen eisen.  Natuurlijk ontvangt de SKG ook informatie en adviezen en ideeën van de P.S.C. leden want hier zit de kennis. Natuurlijk beantwoorden we ook uw vragen. Hebt u bepaalde kleurslagen dan heeft dit onze interesse om verder te onderzoeken.
Enkele speerpunten waar we ons eerst op gaan richten is de MVK-lijst  en het vraagprogramma van de Bond. Ook een grasparkietendag behoort tot de wensen.
De mensen die bereidt zijn deze kar te trekken zijn: Wim Alkemade, Theo van Deursen, Wilfred de Ruiter, Simon Terpstra en Hans Veneman.
Hebt u vragen , ideeën stuur ze bij voorkeur per mail op

Namens de SKG  Standaard Grasparkieten
Hans Veneman
Tel.  0546-843796 (na 19.00 uur of weekend)
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SKG Agaporniden: Aankondiging fotowedstrijd

Algemeen: Specialistische Kwekersgroepen (SKG's)

De Algemene Vergadering van de PSC heeft op 27-4-2010 besloten om Specialistische Kwekers Groepen (SKG´s) op te gaan richten.
Het bestuur heeft 2 jaar geleden een groep van deskundige vogelkwekers verzocht om na te gaan hoe de PSC de toekomst tegemoet zou moeten treden. De uitkomst van het rapport dat door hen is opgesteld is aan alle aanwezige regiobesturen en het landelijke bestuur gepresenteerd.

Register to read more...

SKG: MVK lijsten 2013

De SKG Zuid-Amerikanen heeft een lijst voor de MVK opgesteld. De lijst is in beheer bij Alexander Jassies.

Indien u weet van het bestaan van een mutatie welke nog niet is aangevinkt dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Alexander Jassies: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deze zal de lijst(en) dan aanpassen waarna ze weer op de site gezet zullen worden.

 

MVK lijst Zuid-Amerikaanse soorten