previous arrow
next arrow
Slider

Introductie

Even voorstellen: de Parkieten Speciaal Club (P.S.C.)

De P.S.C.  is de Parkieten Speciaal Club binnen de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.) en is opgericht op 16 oktober 1969. De P.S.C. is een club voor alle liefhebbers en kwekers van kromsnavels. We denken hierbij aan  grasparkieten, agaporniden, valkparkieten, rosella’s, neophema’s, forpussen, papagaaien, ara’s, enz. De P.S.C. behartigd de belangen van alle kwekers en liefhebbers van deze soorten. Dit wordt gedaan door o.a. lezingen, forums, kwekerspraatjes, boeken, tijdschriften, enz. Dit gebeurt zowel landelijk als regionaal. De P.S.C. beschikt ook over een eigen website nl.: www.parkietenspeciaalclub.nl. Hier vindt men alle info over de activiteiten binnen de speciaalclub. Tevens is de P.S.C. stand aanwezig op de P.S.C. show en de Bondsshow in Zwolle

Hoe is de P.S.C. opgebouwd?

Het landelijk bestuur coördineert de regio’s. Zij organiseert bijvoorbeeld de landelijke P.S.C. show, houdt landelijke forums, via een eigen technische commissie adviseert zij de TC van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, via vogelbeurzen, tentoonstellingen en de Bondsshow probeert het bestuur liefhebbers te interesseren voor de P.S.C., uitgave van het magazine Psittaci met alle wetenswaardigheden over specialisatie. Naast het landelijk bestuur kennen we diverse regio’s en studiegroepen (gericht op een bepaalde families en/of soorten zoals bijvoorbeeld catharina’s, neophema’s, grasparkieten, enzovoort.). De regio’s zijn over het hele land verspreid. Zij houden diverse bijeenkomsten met lezingen, informatie/kennisoverdracht, bespreking van vogels enzovoort. Tevens organiseren zij een zogenaamde “babyshow”. Hier kan men de jonge vogels bespreken onder leiding van een keurmeester. In het najaar organiseren zij een regioshow. Op zowel de landelijke als de regionale show kan men een kwekers status ( Top, A, B, C kweker) behalen. Het doel van deze indeling is om gelijkwaardige kwekers met elkaar te laten spelen. Via klassementen worden promotie/degradatie per status bepaald. De P.S.C. kent ook een eigen TC (Technische Commissie). Zij houdt zich bezig met het schrijven van de standaardeisen, vraagprogramma van de N.B.v.V., voorlichting, enzovoort. Zo is er bijvoorbeeld. een TC voor de grasparkieten, agaporniden, diverse grote parkieten, papegaaien enzovoort. De TC wordt gevormd door keurmeesters en ervaren kwekers van de betreffende vogels. 

Activiteiten

In week 39 (laatste volle weekend van september)  wordt de landelijke P.S.C. show gehouden, in september en oktober vinden de meeste regioshows plaats (data en plaats zie onze website). In het voorjaar worden in de regio's diverse “babyshows” gehouden. Hier worden de jonge vogels besproken, het heeft de vorm van een “open” keuring. Als inzender/bezoeker kan men diverse vragen aan ervaren keurmeesters en kwekers stellen. Landelijk worden door specialistische kwekers- en studiegroepen studiedagen gehouden over specifieke soorten parkieten en papegaaien. De regio’s houden tijdens de ledenbijeenkomsten lezingen over bijvoorbeeld voeding, ziektes, vogelsoorten, kweekervaringen enzovoort. Deze avonden worden gehouden op een centraal punt in de regio. De P.S.C. kent ook een eigen magazine, Psittaci. Het bevat info over de diverse soorten parkieten en papegaaien, vererving, kweekervaringen, uitleg standaardeisen en diverse foto’s. Het blad verschijnt 4 maal per jaar.  Binnen de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) functioneren op dit moment 11 speciaalclubs waarvan de Parkieten Speciaal Club er dus één is. De speciaalclubs zijn bedoeld, de naam zegt het eigenlijk al, voor de liefhebbers, die zich willen specialiseren in één bepaalde tak van onze liefhebberij. Zij hebben goede contacten met de keurmeester verenigingen en kunnen op die manier zorgen dat er goede standaardeisen komen. En groot aantal heeft zijn eigen indeling van regionale speciaalclubs.  Om lid van een speciaalclub te zijn dient men,  als men in Nederland woont, lid te zijn (bij voorkeur via  een afdeling) van de NBvV.  Voor verdere info:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Agenda